Hva er Mindfulness?

Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, som det kan oversettes til på norsk, er både en livsholdning og en treningsform, for en spesiell type oppmerksomhet. Vi kan si det er å være oppmerksomt tilstede, på det som foregår i deg og utenfor deg, i øyeblikket, med en observerende, aksepterende, ikke-dømmende holdning. Vi liker spesielt godt Michael de Vibes definisjon av Oppmerksomt nærvær:
Oppmerksomt - Det er den mentale kvaliteten, du styrker oppmerksomheten og blir mer oppmerksom. Nær - for meg er det å være nær meg selv og den andre. Og så har du Vær - det er væren. Væren er en utrolig vesentlig del av nærvær.

Hensikten med mindfulness kan være alt fra stressmestring, avkobling, ro og økt konsentrasjon, bevisstgjøring, til en økt indre kontakt og nærhet til selve livet. I dag  vet vi at hjernen er plastisk, kan trenes og utvikles hele livet. Oppmerksomhetstrening i form av mindfulness er forsket på både når det gjelder selvregulering, affektbevissthet, evnen til konsentrasjon, empati og medfølelse. Kanskje kan mindfulness gjøre oss til mer bevisste, empatiske, tilstedeværende mennesker, som med åpenhet og fleksibilitet kan møte livets mange fasetter.


Syv grunnholdninger: Mindfulness, slik tradisjonen presenteres av Jon Kabat-Zinn, som MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Technique) baseres på kultiveringen av syv grunnholdniger, både i selve praktiseringen av mindfulness, og som en tilnærming til selve livet.
1) Ikke dømmende: Å kunne møte med en ikke-dømmende holdning
2) Tålmodig: Å ha tålmodighet med seg selv og andre, og den naturlige prosessen av modning som finnes i alle livets aspekter, også i mindfulnesstrening.
3) Tillit: Å ha tillit til prosessens forløp.
4) Ha et nybegynners sinn: Å kunne møte et hvert øyeblikk, seg selv, andre og en hver situasjon, som om det er for første gang. Å invitere den barnlige undringen tilbake i livet.
5) Ikke strebende: Å kunne ha mål, men ikke streve etter å nå dem. Å tillate seg at veien kan være selve målet.
6) Aksepterende: Å se og akseptere ting slik de er.
7) Slippe taket: Å kunne gi slipp.


De grunnleggende holdninger  og konkrete øvelsene i mindfulness beskrives godt av psykomotorikerene Tina Friis Mogensen og Ingvild M. Christensen: Mindfulness er inspirert av oppmerksomhetstreningssystemer i de store verdensreligionene, og er således ikke nye. Men mindfulness kan sies å ha utviklet seg fra utelukkende å være en spirituell og religiøs innstilling til å være en allmennmenneskelig ressurs for selvinnsikt. Mindfulness kjennetegnes av en bevisst åpenhet og oppmerksomhet, egenskaper som er helt grunnleggende og tilgjengelige for alle mennesker, og som med fordel kan gjenkjennes og stimuleres fra barndommen.
Mindfulness for barn og unge voksne kan for de unge bety kontakt med et indre anker, som kan hjelpe dem å guide seg igjennom en hverdag. Det kan være små pauser for stillhet og ro, som kan hjelpe til å håndtere overgangene (fra undervisning til friminutt, skole til fritid) i hverdagen, og gjøre dem oppmerksomme i møte med seg selv, andre og verden.


LENKER: 
Her er noen lenker vi anbefaler for videre fordypning. Har du tips til andre nyttige lenker du synes vi bør vite om, kommenter gjerne på bloggen eller mail oss på midfulnessfestivalen@gmail.com.
NFON - Norsk forening for oppmerksomt nævær definerer mindfulness på følgende måte: http://nfon.no/nfon/oppmerksomt-narvar/hva-er-oppmerksomt-narvar/

Tina Friis Mogensen og Ingvild M. Christensens artikkel, som ble publisert i Utdanningsnytt, August 2013, “Å lytte til sin indre hvisken”: http://www.utdanningsnytt.no/4/Meny-A/Meninger/Kronikk/A-lytte-til-sin-indre-hvisken/?mode=print

MBSR: http://www.umassmed.edu/cfm/stress/index.aspx


UMASS - Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society: http://www.umassmed.edu/cfm/index.aspx

Oxford Mindfulness Centre: https://oxfordmindfulness.org/

Forsking på Mindfulness: http://www.mindfulexperience.org/

Organisasjonen Mindful Schools: http://www.mindfulschools.org/

Drømmen om det goda: http://www.dreamofthegood.org/

Børns livskundskab: http://www.bornslivskundskab.dk/

Barn i balanse (Anne Sælebakke): http://www.anneselebakke.no/barnibalanse.php

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar